Υδραυλικές Υπηρεσίες και Εγκαταστάσεις 

Εγκατάσταση Φυσικού Αερίου

Ανακαίνιση Μπάνιου

Τοποθέτηση Φίλτρων Νερού και Αλλαγές Φίλτρων 

Τοποθέτηση Συστήματος Αποσκλήρυνσης και Αλλαγές 

Τεστ Αγωγιμότητας του Νερού TDS (στο σπίτι ή το γραφείο)

Τοποθέτηση Καμπίνας Ντους

Τοποθέτηση Επίπλων Μπάνιου

Εγκαταστάσεις Θέρμανσης (ενδοδαπέδια θέρμανση, σόμπες και σύνδεση με καλοριφέρ, λέβητες πετρελαίου κ.α)

Χημικός Καθαρισμός Καλοριφέρ

Τοποθέτηση Ειδών Υγιεινής

Εγκατάσταση και Συντήρηση Ηλιακών Συστημάτων

Διεκπεραίωση Αιτήσεων για Πάροχο Ρεύματος και Αερίου