3 αλήθειες για τα νιτρικά στο νερό

3 αλήθειες για τα νιτρικά στο νερό

Τί είναι τα νιτρικά άλατα;

Είναι χημικές ενώσεις οι οποίες σε ορισμένες ποσότητες είναι από λίγο έως πάρα πολύ επικίνδυνες για την υγεία μας.

Τί ισχύει όμως για τα νιτρικά άλατα στο νερό;

1η αλήθεια: Υπάρχουν.

Η συγκέντρωσή τους στο νερό είναι αναπόφευκτη κυρίως λόγω των λιπασμάτων, τα οποία με τη σειρά τους μολύνουν τα υπόγεια ύδατα. Γενικότερα, η ανθρώπινη επέμβαση (με ποικίλους τρόπους) έχει αυξήσει τα τελευταία χρόνια, την συγκέντρωση των νιτρικών στο νερό.

2η αλήθεια: Δημιουργούν σοβαρά προβλήματα όταν βρίσκονται σε υψηλές συγκεντρώσεις.

Τα νιτρικά άλατα μετατρέπονται σε νιτρώδη άλατα από τον οργανισμό μας, τα οποία με τη σειρά τους μπορούν να μεταβληθούν σε χημικές ενώσεις καρκινογενών ομάδων.

Ποιοί κινδυνεύουν άμεσα;

✓ μωρά και νήπια

✓ έγκυες

✓ άτομα με ευαισθησία στο στομάχι

3η αλήθεια: Τα ανώτερα όρια παραβιάζονται σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας.

Για την Ελλάδα έχει υιοθετηθεί η τιμή που προτείνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 50mg/l.

Αν και η Αμερικανική Υπηρεσία Περιβάλλοντος προτείνει τα 10mg/l

***Εναπόκειται σε εμάς να αποφασίσουμε ποιά από τις δύο τιμές θα υιοθετήσει η οικογένειά μας***

Όπως και να έχει, πρόσφατες μετρήσεις έδειξαν εξωφρενικά νούμερα σε κάποιες περιοχές!

Μοιράσου το άρθρο με κάποιον που πίνει νερό από τη βρύση!

All comments

Leave a Reply